Næstved Musikforening

Opdateret: 2019-05-07

Webmaster: Jens Due

Medlemskab


Et medlemskab af Næstved Musikforening koster for tiden kr. 500 kr. for en sæson, dog kr. 150 for unge under uddannelse.

Børn ifølge med voksne har gratis adgang til koncerterne.

Medlemskabet giver gratis adgang til alle sæsonens koncerter mod forevisning af medlemskort.

Løssalgsbilletter kan ikke forudbestilles, men skal købes ved indgangen til den enkelte koncert. Prisen vil blive anført i den aktuelle koncertannonce og på foreningens hjemmeside.

Ønsker man at blive medlem, kan det ske ved henvelse til foreningens kasserer (kontakt) samt ved indgangen til en koncert.

Medlemskontingent kan indbetales på Girokonto (Reg.nr. 1551) nr. 3113787  eller ved indgangen til en koncert.

Copyright © : Jens-Thorøe Olsen

GENERALFORSAMLING  ONSDAG DEN  22. MAJ  2019 KL 19:00


Generalforsamlingen finder i år sted i lokale 101 på Næstved Musikskole (ligesom sidste år.)

Adressen er Skellet 29, 4700 Næstved.


Dagsorden:

  1. Velkommen
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Kassereren fremlægger regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent og løssalgsbilletpris
  5. Formanden redegør for kommende sæson
  6. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.
  7. Efter tur afgår Flemming Johansen, Lone Kluge, og Flemming Clausen. Alle er villige til genvalg. Valget gælder for 2 år.
    Valg af revisor. Jørgen Nielsen er villig til genvalg. Valget gælder for 1 år.
  8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et par stykker smørrebrød. Af hensyn til dette bedes du tilmelde dig på mobil 2085 3964 til formand Hanne Pedersen, hvis du ønsker at spise med. I modsat fald kan du bare møde op.


Venlig hilsen

p.b.v.

Hanne Pedersen