Musikforeningens historie

Næstved Musikforening blev stiftet den 4. november 1941 med det formål at styrke og udbrede kendskabet, interessen og glæden ved den klassiske musik.

Foreningen har især tilbudt kammermusik, men også lejlighedsvis symfonikoncerter og operakoncerter.

Gennem årene er koncerterne blevet afholdt forskellige steder i Næstved, og her kan nævnes Hotel Axelhus, Amtmandsgården, Kompagnihuset samt nogle af byens kirker.