SAMARBEJDE - til glæde for alle musikelskere


Vi samarbejder med alle klassiske musikforeninger i Sydsjælland.

Heldigvis er vi ikke i konkurrence, idet vi "har hang til" forskellige musikalske genrer.


RABAT

Vore medlemmer får rabat hos NEMF og HICSUM til udvalgte koncerter. Fx Johannes-Passionen.

Vi giver deres medlemmer 50 kr. rabat på hver koncert hos os.
  • HICSUM - Kammermusik                                                   www.hicsum.dk

  • Cæcilia i Vordingborg kommune - Al slags musik              www.caecilia.dk
  • Kirkerne - Al slags musik, men med hovedvægten på det kirkelige. Se hver enkelt kirkes hjemmesidePUBLIMUS


Foreningen vil gerne gøre opmærksom på PubliMus, et non-profit netmagasin, som udgiver artikler om alle slags emner inden for musikken og musiklivet. Alle udgivelser er gratis tilgængelige på publimus.dk.


PubliMus har i en årrække været Danmarks eneste non-profit netmagasin med artikler af højt profilerede forfatter (fx Karl Aage Rasmussen, Søren Ryge Petersen, Knud Sørensen, Suzanne Brøgger og Johan Bender), og emnerne går fra Palestrina via Bach, Wagner og Carl Nielsen til Frank Zappa; fra musik på TV til jøderne i Wiens musikliv; fra opera, via sangskoler til sangteknik, etc. Samlingen omfatter foreløbig ca. 60 større artikler foruden 25 anmeldelser af musiklitteratur. I flere af artiklerne er indlagt links til musikken, så man kan høre, hvad man læser om.